Publikacije, letni delovni načrti, poročila

Publikacije šole Glasbene šole Kočevje
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2018 /2019
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2017 /2018
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2016 /2017
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2015 /2016
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2014 /2015
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2012 /2013
Zbornik in Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2011 / 2012
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2010 / 2011
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2009 / 2010
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2008 /2009
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2007 / 2008


Letni delovni načrti 
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2021 / 2022
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2018 / 2019
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2017 / 2018
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2016 / 2017
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2015 / 2016
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2014 / 2015
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013 / 2014
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2012 / 2013
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2011 / 2012
Letni delovni načrt Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2010 / 2011

Poročila Glasbene šole Kočevje
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2017 / 2018
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2016 / 2017
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2015 / 2016
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2014 / 2015
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013 / 2014
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2012 / 2013
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2011 / 2012
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2010 / 2011
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2009 / 2010

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)