Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       vpis v šolsko leto 2019/ 2020 - aktivnosti

VPISI NOVIH UČENCEV V GLASBENO ŠOLO KOČEVJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Otroci lahko inštrumente spoznajo na različnih prireditvah, ki jih v ta namen organizira Glasbena šola Kočevje.

13. in 14. maja 2019 PREDSTAVITEV INŠTRUMENTOV V OSNOVNIH ŠOLAH V KOČEVJU

13. do 17. maja 2019 DNEVI ODPRTIH VRAT V GŠ KOČEVJE

Otroci lahko spoznavajo potek pouka pri individualnih in skupinskih predmetih od ponedeljka 13. 5. do petka 17. 5. 2019 od 16.00 do 17.00. V tem času lahko s starši ali pa sami tiho vstopijo v vse učilnice, počakajo, da učenci odigrajo skladbo do konca in se potem pogovorijo z učitelji oziroma učenci o vsem, kar jih zanima v zvezi s poukom.
Torek, 14. maj 2019 ob 18.00 do 19.00 SPREJEMNI PREIZKUS - INŠTRUMENTI IN PETJE

Sprejemni preizkusi za vpis na inštrumente in petje. Na sprejemnih preizkusih bodo otroci skozi igro pokazali svoj čut za ritem in melodiko. Pripravijo naj eno kratko pesmico, ki jo bodo zapeli. Lahko samo eno kitico. Preizkus bo v dvorani Glasbene šole Kočevje, v 3. nadstropju in v učilnici št. 15 v 2. nadstropju.
Sreda, 15. maj 2019 ob 16.45 do 17.30 SPREJEMNI PREIZKUS - BALET

Sprejemni preizkus za balet in sodobni ples bo v baletni dvorani v 1. nadstropju (učilnica št. 6)

Četrtek, 16. maj 2019 ob 18.00 do 18.45 SPREJEMNI PREIZKUS - INŠTRUMENTI IN PETJE
 
Sprejemni preizkusi za vpis na inštrumente in petje. Na sprejemnih preizkusih bodo otroci skozi igro pokazali svoj čut za ritem in melodiko. Pripravijo naj eno kratko pesmico, ki jo bodo zapeli. Lahko samo eno kitico. Preizkus bo v dvorani Glasbene šole Kočevje, v 3. nadstropju.
 
Otroke, ki se bodo vpisali v programe PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (letnica rojstva 2013), GLASBENA PRIPRAVNICA (letnica rojstva 2012) ter PLESNA PRIPRAVNICA (starost otrok od 5 do 8 let), lahko starši vpišete brez predhodnega sprejemnega preizkusa v tajništvu šole vsak dan od 8 do 15 ure ali pa na sprejemnih preizkusih.

Tu si lahko natisnete PRIJAVNICO ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO  in VPISNI LIST.

 

poglejte si tudi PRAVILNIK o sprejemnih preizkusih s kriteriji ocenjevanja

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera